ما در حال راه اندازی
سایت جدید هستیم

امید است جمهوری اسلامی ایران در سال های دور
همانند این دوران با بهره گیری از جوانان غیور بدرخشد

اطلاعات بیشتر

درباره ما

دبیرخانه مجمع تشخیص مصحلت نظام

کمیسیون ترسیم چشم انداز 1450 جمهوری اسلامی ایران

اطلاعات تماس خود را وارد نمایید

ما به زودی با سایت جدید خواهیم آمد
لطفا به روز بمانید و دنبال کنید

آدرس

ایران،تهران
دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

شماره تماس

تلفن. 01 23 456 78 99 1
تلفن 2. 01 23 456 78 99 2